Close This Pop-Up Window
 Winter Challenge 11 Edi 2015-06-04 
Fight Weight   Winner   Loser   
1 1 pound Tziu Sugar
2 1 pound Duende Sun Tzu
3 1 pound Brigadeiro Mirmidon
4 1 pound MiniBird Micro-bozo
5 1 pound Bacon Donut
6 1 pound Sei Nano GuerreroAZTK
7 1 pound Pulga MiniBird
8 1 pound Micro-bozo Lobinho
9 1 pound Bacon Tziu
10 1 pound Donut Sugar
11 1 pound Sei Nano Brigadeiro
12 1 pound Pulga Duende
13 1 pound Sun Tzu Tziu
14 1 pound Brigadeiro Micro-bozo
15 1 pound Sei Nano Bacon
16 1 pound Sun Tzu Brigadeiro
17 1 pound Donut MiniBird
18 1 pound Bacon Sun Tzu
19 1 pound Duende Donut
20 1 pound Bacon Duende
21 1 pound Sei Nano Pulga
22 1 pound Bacon Pulga
23 1 pound Bacon Sei Nano
24 1 pound Bacon Sei Nano
Fight Weight   Winner   Loser   
25 3 pounds Iskeiro Bozinho
26 3 pounds Tsunami Pizzaiolo
27 3 pounds Megatron Mangue Beetle
28 3 pounds An Ratnik
29 3 pounds Starkiller Donut
30 3 pounds TICO & TECO Maria Bonita
31 3 pounds Kippa Rossi
32 3 pounds SKIM DrumsDay
33 3 pounds Tomahawk Pen
34 3 pounds Megaware Diabo Louro
35 3 pounds Ribeirinho Carrampa
36 3 pounds Bixcoito Buga
37 3 pounds Macarena IPPON
38 3 pounds LARANJA MEC
39 3 pounds Czar Bacteria
40 3 pounds An Starkiller
41 3 pounds Ratnik Donut
42 3 pounds Kippa Megatron
43 3 pounds Rossi Mangue Beetle
44 3 pounds TICO & TECO Megaware
45 3 pounds Iskeiro Ribeirinho
46 3 pounds Bozinho Carrampa
47 3 pounds Macarena Tornado
48 3 pounds Bigode IPPON
49 3 pounds LARANJA MEC SKIM