ARC at Atlanta Mini Maker Faire 2012 2012-10-06 
Fight Weight   Winner   Loser   
1 1 pound Algos Softcore
2 1 pound Reptar Klazo
3 1 pound Algos Reptar
Fight Weight   Winner   Loser   
4 3 pounds Slotapotamus Screamer
5 3 pounds MowBot The Hammer
6 3 pounds Slotapotamus MowBot